Merhaba, bugün 19 Mayıs 2022 Perşembe
Staj Seferberliği

27.O1.2O2O tarihli 31287 sayılı (mükerrer) Resmi Gazete´ de Cumhurbaşkanı Kararı olarak yayımlanarak yürürlüğe giren "2O21 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı´nın 571.2 sayılı tedbirine istinaden 2O2l yılından itibaren üniversite öğrencilerinin staj başvuruları Staj Seferberliği Projesi Kapsamında Kariyer Kapısı üzerinden alınacaktır.
İlanları https://kariyerkapisi.cbiko.gov.tr/ adresi üzerinden takip edip başvurularınızı gerçekleştirebiIirsiniz.