Merhaba, bugün 23 Temmuz 2021 Cuma
Belediyemiz Şirketlerinde İşçi Statüsüne Geçirilmeye İlişkin Başvuruları Kabul Edilerek Sınava Girmeye Hak Kazananların Listesi

T.C.

KIRKLARELİ İLİ

BÜYÜKKARIŞTIRAN BELEDİYE

B A Ş K A N L I Ğ I

24 Aralık 2017 Tarih ve 30280 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan 696 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 127 . Maddesi ve 01.01.2018 Tarih ve 30288 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hazırlanan, Kamu Kurum Ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına Veya Mahalli İdare Şirketlerinde İşçi Statüsüne Geçirilmesine İlişkin 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23 Ve Geçici 24 Üncü Maddelerinin Uygulanmasına Dair Usul Ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik gereği belediyemiz şirketlerinde İşçi Statüsüne geçirilmesine ilişkin başvuruları belediyemize yapılmış olup, söz konusu şartları taşıdıkları tespit edilenlerin isim listesi aşağıya çıkarılmıştır.

Aşağıda isim listesinde adı soyadı bulunan başvuru sahibi işçilerimize duyurulur.

SIRA
 NO

ADI SOYADI

SIRA
 NO

ADI SOYADI

SIRA
 NO

ADI SOYADI

1

ERHAN KANBUR

18

EMİNE HIZLI

35

ENVER KOCATAŞ

2

NESİM KAHRAMAN

19

FEHİME ŞENTÜRK

36

NAİME ERGÜN

3

KİYASETTİN BULUR

20

FATMA ÖZTÜRK

37

ALİ OSMAN DOĞAN

4

MUSTAFA AKÇAY

21

SEVDA ÇETİN

38

APTULLAH GÜNEŞ

5

İBRAHİM SOYDAN

22

SEVİNÇ SÖNMEZ

39

BENZA MUTLU

6

HÜSMEN TABAK

23

GÜLŞEN ÖNGÖREN

40

NURİYE MUTLU

7

FERDİ TOPÇU

24

NİLGÜN YILDIZ

41

AYHAN CAMUROĞLU

8

HALİL İBRAHİM YALÇIN

25

MESUT EVREN

42

SERAP KÜÇÜK

9

MÜMİN VATANSEVER

26

HASİBE YAMAN

43

ERDUN YILDIZ

10

NAİL KARAMAN

27

CELİL ÇALIŞKAN

44

BERNA KAHRAMAN

11

HÜSEYİN MUTLU

28

AYSEVİL DAĞLI

45

BURCU DÜŞÜNÜR

12

ZAHİR BEYCUR

29

TARIK ÇOLAK

46

MÜBERRA EKİCİ

13

EMRULLAH DEMİR

30

GÖNÜL ÇAKIR

47

GÜLTEN VAROL

14

RİDVAN AKBAŞ

31

HAYRİYE CESUR

48

BUKET KOÇ

15

ENDER DÜLGER

32

SEBİLE GÜN

49

ESİN DAĞLI

16

AYŞE YÜCEL

33

HÜSEYİN KARAGÖZ

50

HÜSEYİN USLU

17

GÜLAET MEHMETOĞLU

34

SUNAY KAHRAMAN