Merhaba, bugün 2 Mart 2021 Salı

BÜYÜKKARIŞTIRAN   BELEDİYE  MECLİSİNİN
04 ARALIK 2012  TARİHLİ ARALIK  DÖNEMİ OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
1. BİRLEŞİM  1. OTURUMUNA AİT  TUTANAK OZETİ

 

TOPLANTI

 

 

GÜN VE SAATİ

:

04  ARALIK  2012 Salı Saat-10:30'de

TOPLANTI YERİ

:

Belediye Meclisi Salonu

MECLİS BAŞKANI

:

LÜTFÜ KARAMAN (MECLİS BAŞKANI)

DİVAN KATİPLERİ

:

MESUT ÇOLAK , NAİM BİRDEN

MEVCUT ÜYELER

:

LÜTFÜ KARAMAN , MESUT ÇOLAK, AZİZ YÖRÜK, NAİM BİRDEN,FAHRETTİN KÜÇÜK ,REŞAT DÜŞÜNÜR,SEVAL CENKÇİ,OSMAN ÇETİN, BAYRAM GÜNER,TUNCAY SAKAR

İZİNLİ ÜYELER

:

 

MEVCUT ÜYE SAYISI

:

Belediye Başkanı Dahil 10 Kişi1- YOKLAMA VE AÇILIŞ : Belediye Meclisimizin 04 ARALIK 2012 Salı günü saat 10:30' da yapmış olduğu olağan toplantısında yapılan yoklama neticesinde ; Belediye Başkanı Lütfü KARAMAN'ın başkanlığında Meclis üyelerinden Mesut ÇOLAK , Aziz YÖRÜK , Naim BİRDEN , Fahrettin KÜÇÜK , Reşat DÜŞÜNÜR , Tuncay SAKAR ve Bayram GÜNER, Seval CENKÇİ ve Osman ÇETİN' in iştirak ettiği tespit edildi.

Başkan Lütfü KARAMAN: Sayın meclis üyeleri toplantımızda gerekli çoğunluk bulunduğu yapılan yoklamada tespit edilmiş olduğundan toplantı salonumuzda gerekli çoğunluk vardır. Belediye Meclisimizin yeni 5393 sayılı Belediye Kanununa göre ARALIK/2012 ayı olağan toplantısını açıyorum. Toplantımıza gündem gereğince devam edeceğiz. Dedi.

2- Başkan Lütfü KARAMAN : Değerli Meclis Üyeleri olağan meclis toplantımızın ikinci gündem maddesi 151 ada 2 parsel plan tadilatı ile ilgili olup Fen İşleri Müdürlüğü' nün 2012/286 sayılı 28/11/2012 tarihli 151 ada 2 parsel hk. Konulu yazısı Meclisimize okundu ve gereği görüşüldü.

Belediyemiz sınırları içerisinde mülkiyeti Belediyemize ait 151 ada 2 parsel nolu Küçük Sanayi Sitesi alanına Tredaş Genel Müdürlüğü' nün 12/10/2012 tarih ve 1427 sayılı yazılarına istinaden 2 adet trafo yeri ayrılması ve ibadethane yeri öngörülmüş olup , şehir plancısı Hüseyin KOÇ tarafından hazırlanarak ekte sunulan tadilat imar planı ve eklerinin 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesince onanması hususunda bir sakıncası bulunmadığından, söz konusu parselleri içeren Tadilat Uygulama İmar Planının Onanması teklifiedildi. Teklif üzerinde söz isteyen var mı" Dedi. Söz isteyen olmadığı görüldü.

Yapılan açık oylamasında belediyemiz sınırları içersinde 151ada 2 Parsel nolu Küçük Sanayi Sitesi alanına Tredaş Genel Müdürlüğü' nün 12/10/2012 tarih ve 1427 sayılı yazılarına istinaden 2 adet trafo yeri ayrılması ve ibadethane yeri alanı amaçlı kullanılmak üzere Şehir plancısı Hüseyin KOÇ tarafından hazırlanan Tadilat Uygulama İmar Planı ve eklerinin 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince onanmasına;Mesut ÇOLAK , Aziz YÖRÜK , Naim BİRDEN , Fahrettin KÜÇÜK , Reşat DÜŞÜNÜR , Tuncay SAKAR ve Bayram GÜNER, Seval CENKÇİ , Osman ÇETİN ve Meclis Başkanı Lütfü KARAMAN tarafındanoybirliği ile kabul edildi.

3- Başkan Lütfü KARAMAN : Belediye Meclisimizin üçüncü gündem maddesi Belediyemizde Sözleşmeli Personel çalıştırılması ile ilgili olup, Belediye Başkanlığının 28/11/2012 tarih ve 860 sayılı teklifi meclisimize okundu ve gereği görüşüldü.

Belediyemiz Norm Kadrolarında Teknik Hizmetler Sınıfında 2 adet 1 derecelik Mühendis kadrosu ile 1 adet 7 derecelik tekniker kadrosu boş bulunmaktadır. Belediyemizde Fen İşleri Müdürlüğü hizmetlerinde çalıştırılmak üzere boş bulunan 1derecelik Mühendis kadrolarına 1 Ziraat Mühendisi ve 1 İnşaat Mühendisi , 1adet İnşaat teknikeri 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 49.maddesi ve Bakanlar Kurulunun 6/6/1978 tarih 7/15754 sayılı kararları ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasları hükmü gereğince çalıştırılmasına ihtiyaç duyulmaktadır.

Bu nedenle Balıkekir Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü mezunu Kartal GENÇ' in boş bulunan 1derecelik Mühendis kadrosunda, Süleyman Demirel Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu İnşaat Bölümü mezunu İnşaat Teknikeri Mehmet CİDAL' ın boş bulunan 7 derecelik Tekniker kadrosunda ve Belediyemiz Park ve Bahçeler Müdürlüğü hizmetlerinde T.Ü.Tekirdağ Ziraat Fakültesi mezunu Rukiye SÖNMEZ' in boş bulunan 1derecelik Mühendis kadrosunda 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 49.maddesi hükümleri gereğince 01.01.2013 tarihi ile 31.12.2013 tarihleri arasında Tam Zamanlı SözleşmeliPersonel olarak çalıştırılması;

Ziraat Mühendisi ve İnşaat Mühendisine 1.derece Mühendis kadrosu karşılık gösterilmek üzere her ay net olarak 2.330,00 TL , İnşaat teknikerine 7.derece tekniker kadrosu karşılık gösterilmek üzere sözleşme süresince her ay net olarak 1.835,00 TL, 2013 yılı için Maliye Bakanlığının belirleyeceği Mahalli İdare Sözleşmeli Personeli Ücret Tavanları Genelgesinde belirtilen Tam Zamanlı Sözleşmeli Personel net ücret tutarlarını geçmemek üzere ; mühendis kadrosu için %130 oranında ek ödeme, tekniker kadrosu için %85 oranında ek ödeme yapılmasına ,

Devlet Memurları aylıklarında genel bir artış yapılması durumunda bu sözleşme ücreti, yeni bir Meclis kararı alınmasına gerek bulunmaksızın aynı oran ve miktarda arttırılmasına,Belediyemiz adına sözleşme yapmaya Belediye Başkanı Lütfü KARAMAN' a yetki verilmesine, Mesut ÇOLAK , Aziz YÖRÜK , Naim BİRDEN , Fahrettin KÜÇÜK , Reşat DÜŞÜNÜR , Tuncay SAKAR ve Bayram GÜNER, Seval CENKÇİ , Osman ÇETİN ve Meclis Başkanı Lütfü KARAMAN tarafından yapılan açık oylamasında oybirliği ile kabul edildi.

4 - Başkan Lütfü KARAMAN : Değerli Meclis Üyeleri ARALIK/2012 dönemi olağan toplantımızın dördüncü gündem maddesi kapanış ile ilgilidir. Dedi. Görüşülecek başka gündem maddesi olmadığından toplantımızı kapatıyorum. Bu toplantıda alınan kararların Belediyemize ve Kasabamıza hayırlı olmasını diler. Hepinize teşekkür ederim. Dedi.


Belediye ve Meclis Başkanı
Lütfü KARAMAN

Meclis Üyesi
Mesut ÇOLAK

Meclis Katibi
Naim BİRDEN