Merhaba, bugün 19 Mayıs 2022 Perşembe

BÜYÜKKARIŞTIRAN   BELEDİYE  MECLİSİNİN
04  ŞUBAT   2014  TARİHLİ ŞUBAT   DÖNEMİ OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
1. BİRLEŞİM  1. OTURUMUNA AİT  TUTANAK ÖZETİ

 

TOPLANTI

 

 

GÜN VE SAATİ

:

04 ŞUBAT  2014 Salı Saat-10:30'de

TOPLANTI YERİ

:

Belediye Meclisi Salonu

MECLİS BAŞKANI

:

LÜTFÜ KARAMAN (MECLİS BAŞKANI)

DİVAN KATİPLERİ

:

MESUT ÇOLAK , NAİM BİRDEN

MEVCUT ÜYELER

:

LÜTFÜ KARAMAN , MESUT ÇOLAK, AZİZ YÖRÜK, NAİM BİRDEN,FAHRETTİN KÜÇÜK ,REŞAT DÜŞÜNÜR, BAYRAM GÜNER

İZİNLİ ÜYELER

:

TUNCAY SAKAR, OSMAN ÇETİN,SEVAL CENKÇİ

MEVCUT ÜYE SAYISI

:

Belediye Başkanı Dahil 7 kişi
1- Yoklama ve Açılış : Belediye Meclisimizin 04 ŞUBAT 2014 Salı günü saat 10:30'da yapmış olduğu olağan toplantısında yapılan yoklama neticesinde ; Belediye Başkanı Lütfü KARAMAN'ın başkanlığında Meclis üyelerinden Mesut ÇOLAK , Aziz YÖRÜK , Naim BİRDEN , Fahrettin KÜÇÜK , Reşat DÜŞÜNÜR , Bayram GÜNER'in iştirak ettiği; toplantıda Osman ÇETİN,Seval CENKÇİ ve Tuncay SAKAR'ın bulunmadığı tespit edildi.

Başkan Lütfü KARAMAN: Sayın meclis üyeleri toplantımızda gerekli çoğunluk bulunduğu yapılan yoklamada tespit edilmiş olduğundan Belediye Meclisimizin 5393 sayılı Belediye Kanununa göre 2014 yılı Şubat ayı olağan toplantısını açıyorum. Toplantımıza gündem gereğince devam edeceğiz. Dedi.

2- Başkan Lütfü KARAMAN: Belediye Meclis toplantımızın ikinci gündem maddesi Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğünün 29/01/2014 Tarih 2014/39 sayılı '1198 Nolu Parselin Mevzi İmar Planı Onayı' konulu yazısı Meclisimize okundu gereği görüşüldü.

Belediyemiz sınırları içerisinde 18.04.2011 tarihinde Kırklareli İl Özel İdaresi'nce onaylanan 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Nazım İmar Planında 11 paftada kalan sanayi alanında , Şehir Plancısı Canan KILIÇ tarafından hazırlanan ekte sunulan mevzi imar planı ve eklerinin 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesince onanmasına Bayram GÜNER , Reşat DÜŞÜNÜR, Mesut ÇOLAK,Aziz YÖRÜK , Naim BİRDEN, Fahrettin KÜÇÜK ve Belediye Başkanı Lütü KARAMAN tarafından oybirliği ile kabul edildi.

3- Başkan Lütfü KARAMAN : Değerli Meclis Üyeleri ŞUBAT-2014 dönemi olağan toplantımızın üçüncü gündem maddesi kapanış ile ilgilidir. Dedi. Görüşülecek başka gündem maddesi olmadığından toplantımızı kapatıyorum. Bu toplantıda alınan kararların belediyemize ve kasabamıza hayırlı olmasını diler. Hepinize teşekkür ederim. Dedi.


Belediye ve Meclis Başkanı
Lütfü KARAMAN

Meclis Katibi
Mesut ÇOLAK

Meclis Katibi
Naim BİRDEN