Merhaba, bugün 19 Mayıs 2022 Perşembe

BÜYÜKKARIŞTIRAN   BELEDİYE  MECLİSİNİN
06 NİSAN  2014  TARİHLİ NİSAN   DÖNEMİ OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
1. BİRLEŞİM  1. OTURUMUNA AİT  TUTANAK ÖZETİ

 

TOPLANTI

 

 

GÜN VE SAATİ

:

06 NİSAN  2014 Pazar Saat-17.00'da

TOPLANTI YERİ

:

Belediye Meclisi Salonu

MECLİS BAŞKANI

:

LÜTFÜ KARAMAN (MECLİS BAŞKANI)

DİVAN KATİPLERİ

:

MÜSLÜM OTU,ŞERİF ÇOLAK

MEVCUT ÜYELER

:

LÜTFÜ KARAMAN  , BEYTULLAH  DARCAN,FARİZ DEMİR ,MÜSLÜM OTU , ŞERİF ÇOLAK , HASAN ÇALIŞKAN , ERGUN YILMAZ , SALİH ÇAM , HABİB ÇALIŞKAN, ÖMÜR İŞBİLİR

İZİNLİ ÜYELER

:

 

MEVCUT ÜYE SAYISI

:

Belediye Başkanı Dahil 10  kişi1- Yoklama ve Açılış : Belediye Meclisimizin 06 Nisan 2014 Pazar  günü saat 17:00'da yapmış olduğu olağan toplantısında yapılan yoklama neticesinde ; Belediye Başkanı Lütfü KARAMAN'ın başkanlığında Meclis üyelerinden Beytullah DARCAN , Fariz DEMİR , Müslüm OTU,Şerif ÇOLAK ,Hasan ÇALIŞKAN,Ergun YILMAZ ,Salih ÇAM,Habib ÇALIŞKAN ve Ömür İŞBİLİR'in  iştirak ettiği tespit edildi.

Başkan Lütfü KARAMAN: Sayın meclis üyeleri toplantımızda gerekli çoğunluk bulunduğu yapılan yoklamada tespit edilmiş olduğundan Belediye Meclisimizin  5393 sayılı Belediye Kanununa göre 30 Mart 2014 tarihinde yapılan seçimler sonrası 2014 yılı Nisan   ayı olağan ilk Meclis Toplantısını   açıyorum. Toplantımıza gündem gereğince devam edeceğiz. Dedi.

                  

Başkan Lütfü KARAMAN: Sayın meclis üyeleri toplantımızda gündemimize geçmeden önce Trakya kalkınma Birliği'nin 03/04/2014 tarih ve 2014/013 sayılı yazısı ile Büyükkarıştıran  Belediyesi Başkanlık Makamı  Yazı İşleri Müdürlüğü'nün  03/04/2014 tarih ve  243 sayılı  Trakab  Birlik üyeliği 1 asil 1 yedek konusu  ile ilgili teklifi 5393 sayılı Belediye Kanununun 21. maddesi gereğince meclis gündemimize alınması teklifini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Kabul etmeyenler? diye soruldu.                         

Yapılan oylamasında teklifin 5393 sayılı Belediye Kanunun 21. maddesi gereğince meclis gündemimize alınmasına oybirliği ile karar verildi.

 

Başkan Lütfü KARAMAN: Sayın meclis üyeleri toplantımızda gündemimize geçmeden önce Büyükkarıştıran Belediyesi Başkanlık Makamı  Yazı İşleri Müdürlüğü'nün  04/04/2014 tarih ve  253 sayılı Büyükkarıştıran Kız Teknik ve Meslek Lisesi Halkoyunları ve Tiyatro Grubu yurtdışı görevlendirmesi konusu  ile ilgili teklifi 5393 sayılı Belediye Kanununun 21. maddesi gereğince meclis gündemimize alınması teklifini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Kabul etmeyenler? diye soruldu.                         

Yapılan oylamasında teklifin 5393 sayılı Belediye Kanunun 21. maddesi gereğince meclis gündemimize alınmasına oybirliği ile karar verildi.

 

    

2- Başkan Lütfü KARAMAN : Belediye Meclisimizin Nisan 2014  ayı toplantısının ikinci gündem maddesi Meclis I.ve II. Başkan Vekili ile iki Meclis Katibi seçimi ile ilgili olup, Belediye Başkanlığının 02/04/2014  tarih ve 231  sayılı yazıları meclisimize okundu ve gereği görüşüldü.

5393 sayılı Belediye Kanununun 19. maddesi "Belediye Meclisi, seçim sonuçlarının ilanını takip eden beşinci gün belediye başkanının başkanlığında kendiliğinden toplanır. Meclis bu toplantıda, üyeleri arasından, gizli oyla Meclis Birinci ve İkinci Başkan Vekili ile Katip üyesi ilk iki yıl için görev yapmak üzere seçer. İlk iki yıldan sonra seçilecek Başkanlık Divanı yapılacak ilk mahalli idareler seçimlerine kadar görev yapar." hükmü gereğince; 30 Mart 2014 tarihinde yapılan yerel seçimler neticesinde yeni teşekkül eden Belediye Meclisimizin üyeleri arasından gizli oyla Meclis I. ve II. Başkan Vekili ile İki Meclis Katibi seçimlerinin yapılması gerekmektedir. 5393 sayılı Belediye Kanununun 19. maddesi gereğince Belediye Meclisimiz üyeleri arasından Meclis I.ve II. Başkan Vekili seçimlerine geçildi. Seçimler gizli oyla yapılması gerektiğinden arkaları mühürlü, aynı renk ve ebatta oy pusulaları meclis üyelerine dağıtıldı.

Meclis I. Başkan Vekilliği ve Meclis II. Başkan Vekilliği için yapılan gizli oylamada (10) oy kullanıldığı tespit edildi. Bu oyların sayımı neticesinde Hasan ÇALIŞKAN adına (6) oy , Beytullah DARCAN  adına (6) oy kullanıldığı tespit edildi.4 oy pusulasının  ise boş olduğu tespit edildi.Buna göre en çok oy alan Hasan ÇALIŞKAN  Meclis I. Başkan Vekilliğine,Beytullah DARCAN'ın ise II.Başkan Vekilliğine seçildiği başkan tarafından meclise bildirildi.

5393 Sayılı Belediye Kanununun 19.maddesi gereğince belediye meclisimiz üyeleri arasından iki Meclis Katibi seçimlerine geçildi. Seçimler gizli oyla yapılması gerektiğinden arkaları mühürlü, aynı renk ve ebatta oy pusulaları meclis üyelerine dağıtıldı. İki Meclis Katipliği için yapılan gizli oylamada (10) oy kullanıldığı tespit edildi. Bu oyların sayımı neticesinde Şerif ÇOLAK adına (6) oy,Müslüm OTU adına (6) oy,  (4) oy pusulasının  boş kullanıldığı tespit edildi. Buna göre en çok oy alan Şerif ÇOLAK  ve Müslüm OTU  (6)´er oyla Meclis Katipliğine seçildiği başkan tarafından meclise bildirildi.

3- Başkan Lütfü KARAMAN : Belediye Meclisimizin olağan toplantısının üçüncü gündem maddesi Belediye Encümen Üyesi seçimi ile ilgili olup, Belediye Başkanlığının 02/04/2014  tarih ve 232  sayılı teklifi meclisimize okundu ve gereği görüşüldü.

5393 sayılı Belediye Kanununun 33.maddesi "Belediye encümeni, belediye başkanının başkanlığında; diğer belediyelerde, belediye meclisinin her yıl kendi üyeleri arasından bir yıl için gizli oyla seçeceği iki üye, mali hizmetler birim amiri ve belediye başkanının birim amirleri arasından bir yıl için seçeceği bir üye olmak üzere beş kişiden oluşur." hükmü gereğince 30 Mart 2014  tarihinde yapılan yerel seçimler neticesinde yeni teşekkül eden Belediye Meclisimizin gizli oyla İki adet Belediye Encümen Üyesinin seçilmesi gerekmektedir. Bu nedenle 5393 sayılı Belediye Kanununu 33. maddesine  göre meclis üyelerimiz arasından iki üyenin belediye encümen üyesi olarak gizli oyla seçilmesi gerektiği için Belediye Encümen Üyeliği seçimine geçildi. Seçimin gizli oyla yapılması gerektiğinden arkaları mühürlü, aynı renk ve aynı ebatta oy pusulaları meclis üyelerine dağıtıldı. İki adet Belediye Encümen üyeliği için yapılan gizli oylamada (10) oy kullanıldığı tespit edildi. Bu oyların sayımı neticesinde  Müslüm OTU adına (6) oy,Hasan ÇALIŞKAN  adına (5) oy, Beytullah DARCAN (1) oy, Habib ÇALIŞKAN  adına (4) oy, Salih ÇAM adına (4) oy kullanıldığı tespit edildi. Buna göre en çok oyu alan   Müslüm OTU  (6) oyla , Hasan ÇALIŞKAN (5) oyla Belediye Encümen Üyeliğine seçildiği başkan tarafından meclise bildirildi.

4- Başkan Lütfü KARAMAN : Belediye Meclisimizin olağan toplantısının dördüncü gündem maddesi T.C. Marmara  Belediyeler Birliği Meclisi Üyeleri seçimleri ile ilgili olup, T.C. Marmara Belediyeler Birliğinin 04/03/2014  tarih ve 52369585-301.01-91 sayılı yazıları ile Başkanlık Makamı 02/04/2014 Tarih ve 76745320-37335992-300-233 sayılı yazıları  meclisimize okundu ve gereği görüşüldü.       

Mahalli İdare Birlikleri Kanununun 8. Maddesi ve Birlik Tüzüğü'ne göre, Birlik Başkanı ve Birlik Encümeni, Birlik Meclisi tarafından seçilmektedir. Birlik Meclisi ise, doğal üye olan Belediye Başkanlarından ve üye belediyelerimizin belediye meclislerinin, Birlik Tüzüğü'nün 13. Maddesinde belirtilen nüfus kriterine göre seçeceği üyelerden oluşmaktadır.

Birlik Tüzüğü'nün 13.Maddesinde; " Birlik Meclisi; üye belediyelerin başkanları doğal üye olmak üzere, meclislerin kendi üyeleri arasından veya meclis üyeliğine seçilme şartlarını taşıyan kişiler arasından seçecekleri 1 üye ile aşağıdaki kriterlere göre seçecekleri ilave üyelerden oluşur:

        (A)Nüfusu 100.001'den 1.000.000'a kadar olan belediyelerden ilave 1 üye

        (B)Nüfusu 1.000.001'dan fazla olan belediyelerden ilave 2 üye

        (2) Asıl üye sayısının yarısı kadar yedek üye seçilir.

        (3) Birlik meclis üyelerinin görev süresi, mahalli idari seçim dönemi ile sınırlıdır." hükümleri gereğince Marmara Belediyeler Birliğinde belediyemizi temsil edecek 1(Bir) adet asil Birlik Meclis Üyesi ile 1(Bir) adet yedek Meclis Üyesi seçilmesi gerekmektedir.(Belediye Başkanı Birliğin doğal üyesidir. ) 'denilmektedir.  

Bu nedenle üyesi olduğumuz T.C. Marmara  Belediyeler Birliğine beş yıl için birlik meclisi üyesi seçimi yapılacağından ve seçimin gizli oyla yapılması gerektiğinden arkaları mühürlü oy pusulaları meclis üyelerine dağıtıldı. Yapılan gizli oylama neticesinde (10) oy kullanıldığı tespit edildi. Oyların sayımı neticesinde Fariz DEMİR  adına (6) oy, Şerif ÇOLAK  adına (6) oy kullanıldığı tespit edildi. 4 oy pusulasının boş kullanıldığı tespit edildi. Buna göre en çok oyu alanlardan  Fariz DEMİR'in  (6) oyla birlik meclisi asil üyeliğine, ikinci çok oyu alan Şerif ÇOLAK  (6) oyla birlik meclisi yedek üyeliklerine seçildikleri başkan tarafından meclise bildirildi.

5- Başkan Lütfü KARAMAN : Belediye Meclisimizin olağan toplantısının beşinci gündem maddesi Trakyakent Doğu-Batı Belediyeler Birliği Meclisine 2 asil 1 yedek üyenin seçimi ile ilgili olup, Trakyakent Doğu-Batı Belediyeler Birliğinin 26/03/2014  Tarih ve 191 sayılı yazısı ile  Başkanlık Makamı 02/04/2014 tarih ve 76745320-37335992-300-234 sayılı yazıları    meclisimize okundu ve gereği görüşüldü.

Belediyemizin de üyesi bulunduğu Doğu Batı Trakya Belediyeler Birliği TRAKYAKENT 2000 yılında Trakya Bölgesinde yer alan belediyelere belediyecilik alanında hizmet vermek amacıyla kurulmuştur. Doğu Batı Trakya Belediyeler Birliği TRAKYAKENT, topluma yeni değerler katabilecek sosyal belediyecilik değerlerine önem veren anlayışla belediyelerin gelişim sürecine katkıda bulunmayı hedef alan bir vizyon ile faaliyet göstermektedir.

Doğu_Batı Trakya Belediyeler Birliği TRAKYAKENT birliğinin organlarının seçilebilmesi için 30 Mart 2014 tarihinde yapılan yerel seçimler neticesinde yeni teşekkül eden Belediye Meclisimizin üyeleri içerisinden belediyemizi temsil edecek 2 asil ve 1 yedek Meclis Üyesi seçilmesi gerekmektedir.(Belediye Başkanları Birliğin doğal üyesi olup meclis kararına gerek bulunmamaktadır.)

30 Mart 2014  tarihinde yapılan yerel seçimler neticesinde yeni teşekkül eden meclisimizden beş yıl için Birlik Meclisi üyesi seçimi yapılacağından ve seçimin gizli oyla yapılması gerektiğinden arkaları mühürlü oy pusulaları meclis üyelerine dağıtıldı. Yapılan gizli oylama neticesinde (10) oy kullanıldığı tespit edildi. Oyların sayımı sonunda Müslüm OTU adına (6) oy, Hasan ÇALIŞKAN  adına (6) oy, Şerif ÇOLAK  adına (6) oy, 4 pusulanın ise boş kullanıldığı tespit edildi. Buna göre en çok oyu alan Müslüm OTU ve Hasan ÇALIŞKAN (6)´şar oyla Trakyakent Birlik Meclisi Asil Üyeliklerine, Şerif ÇOLAK adına (6) oyla Trakyakent Birlik Meclisi yedek üyeliğine seçildikleri başkan tarafından meclise bildirildi.

6- Başkan Lütfü KARAMAN :    Belediye Meclisimizin olağan  toplantısının altıncı gündem maddesi  KIRKAB-2 Birlik  Meclisine 1 asil 1 yedek  Birlik Meclis Üyesinin seçimi ile ilgili olup, KIRKAB-2 Birliğinin 10/03/2014 Tarih ve 1 sayılı yazıları meclisimize okundu ve gereği görüşüldü.

       Bakanlar Kurulunun 28/07/2008 tarih ve 2008/13996 sayılı kararı ile; 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanununun 4.maddesine istinaden Kırklareli 2.Grup Yerel Yönetimleri Katı Atık Bertaraf Tesisleri Yapma ve İşletme Birliği (KIRKAB-2) kurulmasına izin verilmiştir. Kırklareli Valiliği tarafından 01/05/2008 tarihinde onaylanan Birlik Tüzüğünün Birlik Meclisi oluşturulmasına ilişkin 7. ve 8. maddesine göre;  Birlik Meclisinin Kuruluşu   Madde 7- Birlik Meclisi üye mahalli idare meclislerinin kendi üyeleri arasından 8'inci maddede belirtilen sayıya göre seçecekleri üyelerden oluşur. Asıl üye sayısı kadar yedek üye seçilir. Üye mahalli idare birliklerinin başkanları birliğin doğal üyesidir. Birlik Meclisinin seçilmiş üyelerinin görev süresi, mahalli idare seçimleri ile sona erer. Meclisin seçimle gelen üyelerinin boşalması durumunda yerine yedekleri getirilir. Belediye Başkanlığı ve Belediye Meclisi üyeliklerini kaybedenler, birlik meclisi üyeliğini de kaybetmiş sayılırlar.

         Mahalli İdare Birliklerinin Mecliste Temsil edilmeleri

        Madde 8- Birlik Meclisine üye mahalli idareler, 100.000 nüfusa kadar 1 üye, 100.001 ve üzeri nüfusa sahipse 2 üye seçerler. 

        Bu bağlamda KIRKAB-2 Birlik Meclisinde Belediye Başkanının haricinde görev alacak 29/Mart/2009 tarihinde yapılan yerel seçimler neticesinde yeni teşekkül eden Belediye Meclisimizin üyeleri içersinden 1 asil ve 1 yedek meclis üyesinin seçilmesi gerekmektedir.

Bu nedenle üyesi olduğumuz KIRKAB-2 Birliğine beş yıl için birlik meclisi 1 asil ve 1 yedek üye seçimi yapılacağından ve seçimin gizli oyla yapılması gerektiğinden arkaları mühürlü oy pusulaları meclis üyelerine dağıtıldı. Yapılan gizli oylama neticesinde (10) oy kullanıldığı tespit edildi. Oyların sayımı neticesinde Beytullah DARCAN adına (6) oy, Şerif ÇOLAK adına (6) oy kullanıldığı tespit edildi.4 oy pusulasının boş olduğu tespit edildi.  Buna göre en çok oyu alan  Beytullah DARCAN (6) oyla birlik meclisi asil üyeliğine, ikinci çok oyu alan Şerif ÇOLAK  (6) oyla birlik meclisi yedek üyeliklerine seçildikleri başkan tarafından meclise bildirildi.

7- Başkan Lütfü KARAMAN :    Belediye Meclis toplantısının yedinci gündem maddesi Çiftçi Malları Koruma Başkanlığı Meclisinin teşekkülü ile ilgili olup, Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünün 02/04/2014  tarih ve 236 sayılı teklifi meclisimize okundu ve gereği görüşüldü.

30 Mart 2014  tarihinde yapılan yerel seçimler neticesinde yeni teşekkül eden Belediye Meclisimizin 4081 sayılı Çiftçi Malları Koruması hakkındaki Kanunun 4. maddesi gereğince her yeni belediye meclisi döneminde Çiftçi Malları Koruma Başkanlığı meclisine (5) asil ve (5) yedek üye seçilmesi gerekmektedir. Kasabamız Ç.M.K. koruma başkanlığı meclisinin teşekkülü seçimine geçildi. Seçimim gizli oyla yapılması gerektiğinden arkaları mühürlü oy pusulaları meclis üyelerine dağıtıldı. Yapılan gizli oylama sonunda (10) oy kullanıldığı tespit edildi. Bu oyların sayımı neticesinde Çiftçi Malları Koruma Meclisi asil üyeliğine oy sırasına göre; 

     1)Ali ATASEVER(6)oyla,

     2)Feyzullah NAZIR (6) oyla,

     3) Mehmet Ali BAHÇEVAN (6) oyla,

     4) Mustafa  ERGİN (6) oyla,

     5) Fedai DOLAPÇI (6) oyla seçildiği;

Çiftçi Malları Koruma Meclisi yedek üyeliklerine oy sırasınca;

      1)  Hilmi KISKIÇ   (6) oyla

      2)  Ahmet BİRDEN (6) oyla, 

      3)  Erkan TOKMAK(6) oyla,

      4)  Hayri ÖNGÖREN  (6) oyla, 

      5)  Mustafa BECERİK (5) oyla seçildiler.

4 oy pusulasının boş kullanıldığı tespit edildi.Seçim sonucu başkan tarafından meclise bildirildi. Çiftçi Malları Koruma Meclisine seçilen asil ve yedek üye listesinin ve kararın Kasabamız Çiftçi Malları Koruma Başkanlığına tebliğ edilerek bildirilmesine Ergun YILMAZ , Salif ÇAM, Habib ÇALIŞKAN ve Ömür İŞBİLİR'in çekimser oyuna karşı ,  Başkan Lütfü KARAMAN ,Beytullah DARCAN, Fariz DEMİR, Müslüm OTU, Şerif ÇOLAK ve  Hasan ÇALIŞKAN tarafından oyçokluğu ile karar verildi.

8- Başkan Lütfü KARAMAN :   Belediye Meclisimizin sekizinci gündem maddesi Sosyal Yardım Yönetmeliği Değerlendirme Kurulu Üyeliği  Seçimi ile ilgili olup, Başkanlık Makamının Yazı İşleri Müdürlüğü  02/04/2014 Tarih   ve 76745320-37335992-300-237  sayılı  yazısı meclisimize okundu ve gereği görüşüldü.

Belediye Meclisimizin 16/04/2012 tarihli 24 sayılı Meclis kararları ile kabul edilen Kırklareli İli Lüleburgaz İlçesi Büyükkarıştıran Belediyesi Sosyal Yardım Yönetmeliğinin 6.maddesi "Değerlendirme Kurulu,  Belediye Başkanı Başkanlığında, Belediye Meclisi tarafından seçilecek iki Belediye Meclis Üyesi ile Destek Hizmetleri Müdürü, Mali Hizmetler Müdürü ve Zabıta Komiserinin iştirakı ile (6) kişiden oluşur." hükmü gereğince Belediye Meclisimizden 2 kişinin Değerlendirme Kurulu Komisyon üyeliğine seçilmesi gerekmektedir.Gizli oyla yapılan seçimde , arkaları mühürlü oy pusulaları meclis üyelerine dağıtıldı.Yapılan gizli oylama neticesinde (10) oy kullanıldığı tespit edildi. Oyların sayımı neticesinde Fariz DEMİR  adına (6) oy, Hasan ÇALIŞKAN  adına (6) oy kullanıldığı tespit edildi.4 oy pusulasının boş olduğu tespit edildi.  Buna göre en çok oyu alan  Fariz DEMİR  (6) oyla , ikinci çok oyu alan Hasan ÇALIŞKAN   (6) oyla Değerlendirme  Kurulu Üyeliklerine  seçildikleri başkan tarafından meclise bildirildi.

9- Başkan Lütfü KARAMAN :   Belediye Meclis toplantımızın dokuzuncu  gündem maddesi Belediye Başkanlığının  Yıllık Faaliyet Raporunun görüşülmesi ile ilgili olup, Belediye Başkanlığının 27/03/2014 tarih ve 76745320-37335992-300-220 sayılı Bir Yıllık Faaliyet Raporu meclisimize okundu ve gereği görüşüldü. Faaliyet Raporunun okunması esnasında Meclis Başkanlığına 5393 sayılı Belediye Kanununun 19.maddesi gereğince Meclis 1.Başkan Vekili Hasan ÇALIŞKAN  başkanlık etti.

Faaliyet raporunun okunmasını müteakip rapor üzerinde müzakerelere geçildi. Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 56.maddesi uyarınca Belediye Başkanımızın sunduğu Faaliyet Raporunda 01/01/2013 - 31/12/2013 tarihleri arasındaki yapmış olduğu işlerle ilgili çalışmalar yeterli görülmüştür. Belediyemizin kısıtlı imkanlarına rağmen 2013 yılı içinde yapılan Yol, Kanalizasyon, İmar Uygulamaları, İdari İşler ve Bütçedeki Ödeneklerin yerinde kullanımı, Bütçe Gelir ve Gider Kalemleri üzerindeki gerçekleşmelerinin Meclisimizce yapılan incelenmesinde kanun, yönetmelik ve tüzüklere uygun olarak yapıldığı; Yazı İşleri Müdürlüğü,Mali Hizmetler Müdürlüğü,Destek Hizmetleri Müdürlüğü,Park ve Bahçeler Müdürlüğü,Fen İşleri Müdürlüğü ve Zabıta Komiserliğinin tek tek faaliyet raporları okunarak, Belediye Başkanının 2013 yılını kapsayan bir yıllık Faaliyet Raporu oylamaya sunuldu. 

Esami tayini ile yapılan oylamasında Ergun YILMAZ , Salif ÇAM, Habib ÇALIŞKAN ve Ömür İŞBİLİR'in red oyuna karşı , Beytullah DARCAN, Fariz DEMİR, Müslüm OTU, Şerif ÇOLAK  ve Meclis 1.Başkan Vekili Hasan ÇALIŞKAN  tarafından Belediye Başkanının 2013 Yılı Bir Yıllık Faaliyet Raporunun tasdik ve kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

10- Başkan Lütfü KARAMAN :   Belediye Meclisimizin olağan toplantısının onuncu gündem maddesi Belediye Başkanı ve Vekil Ödeneğinin tespiti ile ilgili olup, Belediye Başkanlığının 02/04/2014  tarih ve 238 sayılı teklifi meclisimize okundu ve gereği görüşüldü.5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 39. maddesi "Belediye başkanına nüfusu;

a) 10.000'e kadar olan beldelerde 70.000,

b) 10.001'den 50.000'e kadar olan beldelerde 80.000,

c) 50.001'den 100.000'e kadar olan beldelerde 100.000,

d)100.001'den 250.000'e kadar olan beldelerde 115.000,

e) 250.001'den 500.000'e kadar olan beldelerde 135.000,

f) 500.001'den 1.000.000'a kadar olan beldelerde 155.000,

g) 1.000.001'den 2.000.0002a kadar olan beldelerde 190.000,

h) 2.000.001'den fazla olan beldelerde 230.000,

        Gösterge rakamının Devlet memurları için belirlenen aylık katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda aylık brüt ödenek ödenir. Belediye başkanının görevli, izinli ve hasta bulunduğu sürelerde ödeneği kesilmez. Belediye başkanlığı yapmış olanların, personel kanunlarına tabi bir kadroya atanmaları halinde belediye başkanlığında geçen süreleri memuriyette geçmiş sayılır. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu uyarınca Devlet memurları ile bakmakla yükümlü bulundukları için uygulanan sosyal hak ve yardımlar, aynı esas ve usullere göre belediye başkanları ile bakmakla yükümlü bulundukları için de uygulanır." hükmü gereğince 30 Mart 2014 tarihinde yapılan yerel seçimler neticesinde yeni teşekkül eden Belediye Meclisimizin Belediye Başkanı Ödeneğini tespit etmesi gerekmektedir.

         Ayrıca aynı Kanunun 40.maddesi gereğince "Belediye başkanı, izin ve hastalık nedeniyle veya görevli olarak görevden ayrılması hallerinde bu süre içinde kendisine vekâlet etmek üzere belediye meclisi üyeleri arasından birini başkan vekili olarak görevlendirir. Başkan vekili, başkanın yetkilerine sahiptir. Başkan vekiline, görev süresince başkana ödenen aylık net ödeneğin gün hesabı üzerinden ödenek verilir." hükmü gereği 30 Mart 2014 tarihinde yapılan yerel seçimler neticesinde yeni teşekkül eden Belediye Meclisimizin Belediye Başkan Vekili ödeneğinin tespit etmesi  gerekmektedir.  Yapılan görüşmeler neticesinde; Belediye Başkanı ödeneklerinin 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 39. maddesi hükmü gereğince Belediyelerin nüfusuna göre tespit edilmesi gerektiğinden ve beldemizin nüfusuda 10.000´i geçmediğinden 70.000 gösterge rakamının Devlet memurları için her yıl belirlenen aylık  maaş Katsayısı ile çarpımı sonunda bulunacak brüt ödeneğin her ay kendisine verilmesine, Belediye Başkan Vekiline, görev süresince başkana ödenen aylık net ödeneğin gün hesabı üzerinden ödenek verilmesine yapılan açık oylamasında Ergun YILMAZ , Salif ÇAM, Habib ÇALIŞKAN ve Ömür İŞBİLİR'in çekimser oyuna karşı ,  Başkan Lütfü KARAMAN ,Beytullah DARCAN, Fariz DEMİR, Müslüm OTU, Şerif ÇOLAK ve  Hasan ÇALIŞKAN tarafından oyçokluğu ile karar verildi.

11- Başkan Lütfü KARAMAN :   Belediye Meclisimizin olağan toplantısının onbirinci gündem maddesi Meclis Üyesi Huzur Haklarının tespiti ile ilgili olup, Belediye Başkanlığının 02/04/2014 tarih ve 239 sayılı teklifi meclisimize okundu ve gereği görüşüldü.

       ''13/07/2005 Tarih ve 25874 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren  5393 sayılı Belediye Kanununun 32.maddesi "Meclis başkan ve üyelerine, meclis ve komisyon toplantılarına katıldıkları her gün için, 39´uncu madde uyarınca belediye başkanına ödenmekte olan aylık brüt ödeneğin günlük tutarının üçte birini geçmemek üzere meclis tarafından belirlenecek miktarda huzur hakkı ödenir. Huzur hakkı ödenecek gün sayısı, 20, 24 ve 25´nci maddelerde belirtilen toplantı günü sayısından fazla olamaz ve Meclis üyelerine aynı gün için birden fazla huzur hakkı ödenemez" hükmü gereğince belediye meclis üyesi huzur hakkının belirlenmesi gerekmektedir.

       ''Meclis üyeleri hastalıkları süresince izinli sayılır.Ayrıca mazeretleri durumunda , bir yıl içindeki toplantı süresinin yarısını aşmamak şartıyla istekleri üzerine meclis tarafından izin verilebilir.'' hükmü gereğince 30 Mart 2014 tarihinde yapılan yerel seçimler neticesinde yeni teşekkül eden Belediye Meclisimizin Belediye Meclis üyelerine 03 Ocak  2014 tarih ve 115913/54 sayılı genelgesi ile yayınlanan nüfusu 10.000'e kadar olan belediyeler için Huzur Hakkı Ödeneğinin verilmesine  , yılı içinde kat sayılarda yapılan değişikliklerin uygulanmasına, yapılan açık oylamasında Ergun YILMAZ , Salif ÇAM, Habib ÇALIŞKAN ve Ömür İŞBİLİR'in çekimser oyuna karşı ,  Başkan Lütfü KARAMAN ,Beytullah DARCAN, Fariz DEMİR, Müslüm OTU, Şerif ÇOLAK ve  Hasan ÇALIŞKAN tarafından oyçokluğu ile karar verildi.

12- Başkan Lütfü KARAMAN :     Belediye Meclisimizin olağan toplantısının onikinci  gündem maddesi Belediye Encümen Üyesi Huzur Haklarının tespiti ile ilgili olup, Belediye Başkanlığının 02/04/2014  tarih ve 240 sayılı teklifi meclisimize okundu ve gereği görüşüldü. 

       13/07/2005 tarih ve 25874 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 36. maddesi "Belediye encümeni başkan ve üyelerine, nüfusu 10.000´e kadar olan belediyelerde 3.500, nüfusu 10.001-50.000´e kadar olan belediyelerde 4.500, 50.001-200.000´e kadar olan belediyelerde 6.000 ve 200.001´in üzerinde olan belediyelerde ise 7.500 gösterge rakamının Devlet memurları için belirlenen aylık katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda aylık brüt ödenek verilir.Encümenin memur üyelerine bu tutarın yarısı ödenir." hükmü gereğince  belediye encümen üyeleri huzur hakkı verilmesi gerekmektedir.

       Yapılan müzakereler neticesinde; 30 Mart 2014 tarihinde yapılan yerel seçimler neticesinde yeni teşekkül eden  Belediye Meclisimizin Belediye encümen huzur haklarının , belediyelerin nüfusuna göre tespit edilmesi gerektiğinden belediyemiz nüfusuda 10.000´i geçmediğinden Belediye encümeni başkan ve üyelerine huzur hakkı olarak 3.500 gösterge rakamının Devlet Memurları için her yıl belirlenen aylık maaş katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda aylık brüt ödenek verilmesine, yılı içersinde katsayılarda meydana gelen değişikliklerin uygulanmasına, yapılan açık oylamasında Ergun YILMAZ , Salif ÇAM, Habib ÇALIŞKAN ve Ömür İŞBİLİR'in çekimser oyuna karşı ,  Başkan Lütfü KARAMAN ,Beytullah DARCAN, Fariz DEMİR, Müslüm OTU, Şerif ÇOLAK ve  Hasan ÇALIŞKAN tarafından oyçokluğu ile karar verildi.

13- Başkan Lütfü KARAMAN : Belediye Meclisimizin olağan toplantısının onüçüncü gündem maddesi olağan meclis toplantı günleri  ve tatil ayının tespiti ile ilgili olup, Belediye Başkanlığının 02/04/2014 tarih ve 241  sayılı teklifi meclisimize okundu ve gereği görüşüldü.

        30 Mart 2014  tarihinde yapılan yerel seçimler neticesinde yeni teşekkül eden Belediye Meclisimizin 5393 sayılı Belediye Kanununun 20.maddesi "Belediye Meclisi, her ayın ilk haftası,önceden kararlaştırıldığı günde toplanır. Meclis, resmi tatile rastlayan günlerde çalışmasına ara verebilir. Belediye Meclisi her yıl bir ay tatil kararı alabilir. Bütçe görüşmesine rastlayan toplantı süresi en çok yirmi gün, diğer toplantıların süresi en çok beş gündür." hükmü gereğince yapılan görüşmeler neticesinde Belediye Meclisimizin Tatil ayının TEMMUZ ayı olması ve mutaat toplantıların Belediye Meclis Salonunda her ayın ilk Salı günü yapılması teklif edildi.

       Yapılan açık oylamasında Belediye Meclisimizin tatil ayının TEMMUZ ayı olarak belirlenmesine, mutaat toplantılarımızın Belediye Meclis Salonunda her ayın ilk SALI günü toplanılmasına ;   Başkan Lütfü KARAMAN ,Beytullah DARCAN, Fariz DEMİR, Müslüm OTU, Şerif ÇOLAK, Hasan ÇALIŞKAN Ergun YILMAZ , Salif ÇAM, Habib ÇALIŞKAN ve Ömür İŞBİLİR tarafından oybirliği  ile karar verildi.

14- Başkan Lütfü KARAMAN :   Belediye Meclisimizin olağan toplantısının ondördüncü  gündem maddesi olağan kasabamızda 394 sayılı kanun uygulaması ile ilgili olup, Belediye Başkanlığının 02/04/2014 tarih ve 242 sayılı teklifi meclisimize okundu ve gereği görüşüldü.

        30 Mart 2014 tarihinde yapılan yerel seçimler neticesinde yeni teşekkül eden Belediye Meclisimizin 394 Sayılı Hafta Tatili Kanununun 12.maddesi gereğince nüfusu on binden aşağı olan şehir ve kasabalarda dahi uygulanması, mahalli belediye meclislerinin karar ve ilanına batidir. Bu nedenle; önceden olduğu gibi önümüzdeki yeni dönemde de 394 Sayılı Hafta Tatili Kanununun kasabamız sınırları içersinde uygulanması hususunda karar alınması gerekmektedir.

        Yapılan görüşmeler neticesinde önceden olduğu gibi önümüzdeki yeni dönemde de 394 Sayılı Hafta Tatili Kanununun kasabamız sınırları içersinde uygulanmasına yapılan oylamasında Başkan Lütfü KARAMAN ,Beytullah DARCAN, Fariz DEMİR, Müslüm OTU, Şerif ÇOLAK, Hasan ÇALIŞKAN Ergun YILMAZ , Salif ÇAM, Habib ÇALIŞKAN ve Ömür İŞBİLİR tarafından oybirliği  ile karar verildi.

15- Başkan Lütfü KARAMAN :   Belediye Meclisimizin olağan  toplantısının  15.  gündem maddesi Trakya Kalkınma Birliği (Trakab)  Meclisine 1 asil 1 yedek  Birlik Meclis Üyesinin seçimi ile ilgili 5393 sayılı Belediye Kanununun 21. maddesi gereğince meclis gündemimize eklenen yazısı olup,  Trakya Kalkınma Birliğinin 03/04/2014 Tarih ve 2014/013 sayılı yazısı ve Başkanlık Makamı Yazı İşleri Müdürlüğü'nün 03/04/2014 tarih ve 243 sayılı yazıları meclisimize okundu ve gereği görüşüldü.

Belediyemizin de üyesi bulunduğu Trakya Kalkınma Birliği tüzüğünün 7. Maddesi - Birlik Meclisi üye mahalli idare meclislerinin kendi üyeleri veya belediye meclis üyeliğine seçilmeyi haiz kişiler arasından seçecekleri birer üyeden oluşur". Meclisler birer adet de yedek üye seçerler . Üye İl Özel İdarelerinde Vali , Belediyelerde Belediye Başkanı meclisin doğal üyeleridir." hükmü gereğince Belediye Başkanı doğal üye olmakla birlikte Trakya Kalkınma Birliği (Trakab) Meclisine Belediyemiz tarafından 1 adet asıl ve 1 adet yedek üye seçilmesi gerekmektedir.

            Bu nedenle üyesi olduğumuz Trakya Kalkınma Birliği (Trakab) Birliğine beş yıl için birlik meclisi 1 asil ve 1 yedek üye seçimi yapılacağından ve seçimin gizli oyla yapılması gerektiğinden arkaları mühürlü oy pusulaları meclis üyelerine dağıtıldı. Yapılan gizli oylama neticesinde (10) oy kullanıldığı tespit edildi. Oyların sayımı neticesinde Şerif ÇOLAK  adına (6) oy, Beytullah DARCAN  adına (6) oy kullanıldığı tespit edildi.4 oy pusulasının boş olduğu tespit edildi.  Buna göre en çok oyu alan  Beytullah DARCAN (6) oyla birlik meclisi asil üyeliğine, ikinci çok oyu alan Şerif ÇOLAK  (6) oyla birlik meclisi yedek üyeliğine seçildikleri başkan tarafından meclise bildirildi.

16- Başkan Lütfü KARAMAN :   Meclis toplantımızın 16. gündem maddesi Başkanlık Makamının 04/04/2014  tarih ve 253  sayılı  Büyükkarıştıran Kız Teknik ve Meslek Lisesi Halkoyunları ve Tiyatro   Grubu yurtdışı görevlendirmesi ile ilgili  teklifi 5393 sayılı Belediye Kanununun 21. maddesi gereğince meclis gündemimize eklenen yazısı olup  Meclisimize okundu ve gereği görüşüldü.  

          12-18 Mayıs 2014  tarihleri arasında Bulgaristan Topolovgrad Tiyatro Festivaline ve 29 Mayıs - 2 Haziran tarihleri arasında Haskova İli Mineralni Bani şehrinde yapılacak olan Uluslararası Halkoyunları  Festivaline davet almış  bulunmaktayız. Belediyemizi temsilen  Büyükkarıştıran Kız Teknik ve Meslek Lisesi Halk Oyunları  Grupları olarak 26 öğrenci ,2 yönetici,2 öğretmen,2 tercüman , 1 şoför ve 2 Belediye yetkilisinin görevlendirilmesine ; Tiyatro grubunun 15 öğrenci ,2 yönetici,2 öğretmen,1 tercüman ve 1 şoförün görevlendirilmesine; belirtilen tarihlerde Bulgaristan'ın Topolovgrad ve Mineralni Bani şehrine gönderilmesine ; masrafların belediyemizce  karşılanmasına ; açık oyla yapılan oylama sonucunda   Başkan Lütfü KARAMAN ,Beytullah DARCAN, Fariz DEMİR, Müslüm OTU, Şerif ÇOLAK, Hasan ÇALIŞKAN, Ergun YILMAZ , Salih ÇAM, Habib ÇALIŞKAN ve Ömür İŞBİLİR tarafından oybirliği  ile karar verildi.

 

17- Başkan Lütfü KARAMAN :    "Değerli Meclis Üyeleri NİSAN-2014  dönemi olağan toplantımızın onyedinci  gündem maddesi kapanış ile ilgilidir. Görüşülecek  başka gündem maddesi olmadığından toplantımızı kapatıyorum. Hepinize teşekkür ederim." Dedi.


Belediye ve Meclis Başkanı
Lütfü KARAMAN

Meclis Katibi
Müslüm OTU

Meclis Katibi
Şerif ÇOLAK