Merhaba, bugün 19 Mayıs 2022 Perşembe

BÜYÜKKARIŞTIRAN   BELEDİYE  MECLİSİNİN
05  AĞUSTOS 2014  TARİHLİ AĞUSTOS   DÖNEMİ OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
1. BİRLEŞİM  1. OTURUMUNA AİT  TUTANAK ÖZETİ

 

TOPLANTI

 

 

GÜN VE SAATİ

:

05 AĞUSTOS 2014 Salı Saat-10.30'da

TOPLANTI YERİ

:

Belediye Meclisi Salonu

MECLİS BAŞKANI

:

LÜTFÜ KARAMAN (MECLİS BAŞKANI)

DİVAN KATİPLERİ

:

MÜSLÜM OTU,ŞERİF ÇOLAK

MEVCUT ÜYELER

:

LÜTFÜ KARAMAN  , BEYTULLAH  DARCAN , FARİZ DEMİR ,MÜSLÜM OTU , ŞERİF ÇOLAK , HASAN ÇALIŞKAN , ERGUN YILMAZ , ÖMÜR İŞBİLİR

İZİNLİ ÜYELER

:

SALİH ÇAM , HABİB ÇALIŞKAN

MEVCUT ÜYE SAYISI

:

Belediye Başkanı Dahil 8 kişi
1- Yoklama ve Açılış : Belediye Meclisimizin 05 Ağustos 2014 Salı günü saat 10:30'da yapmış olduğu olağan toplantısında yapılan yoklama neticesinde ; Belediye Başkanı Lütfü KARAMAN'ın başkanlığında Meclis üyelerinden Salih ÇAM ve Habib ÇALIŞKAN'ın bulunmadığı , Beytullah DARCAN,Fariz DEMİR , Müslüm OTU,Şerif ÇOLAK ,Hasan ÇALIŞKAN,Ergun YILMAZ ve Ömür İŞBİLİR'in iştirak ettiği tespit edildi.

Başkan Lütfü KARAMAN: Sayın meclis üyeleri toplantımızda gerekli çoğunluk bulunduğu yapılan yoklamada tespit edilmiş olduğundan Belediye Meclisimizin 5393 sayılı Belediye Kanununa göre 2014 yılı Ağustos ayı olağan ilk Meclis Toplantısını açıyorum. Toplantımıza gündem gereğince devam edeceğiz. Dedi. ekli cetvellerde (D-4) Grubu Belediyeleri arasında yer almıştır. Bu Grupta Belediyemize 48 adet Memur Kadroları ve 24 adet Sürekli İşçi Kadrosu verilmiştir. Buna göre Belediye Meclisimizce Norm Kadroları oluşturulmuştur.Ancak; Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-2'deki (D) Grubu: İlçe ve Belde Belediyeleri Norm Kadro Standartları Cetveli değiştirilmiştir. Buna göre belediyemizin de içinde bulunduğu D-4 grubu için 53 memur kadrosu ve 27 Sürekli İşçi kadrosu öngörülmüştür. Belediye Meclis toplantımızın dördüncü gündem maddesi Norm Kadro Değişiklikleri ile ilgili olup Başkanlık Makamının 76745320-37335992-300- 367 sayılı 30/04/2014 tarihli yazısı meclisimize okundu ve gereği görüşüldü.

2- Başkan Lütfü KARAMAN Belediye Meclis toplantımızın ikinci gündem maddesi 'Büyükkarıştıran Belediyesi ile Bulgaristan Slıven İli Kotel İlçesi Yablanovo Köyü arasında Kardeşlik Anlaşması ' ile ilgili olup Belediye Başkanlığının 31.07.2014 Tarih ve 669 sayılı yazıları Meclisimize okundu ve gereği görüşüldü.

Günümüzde ülkeler arası insan ilişkilerinde sınırlar kalkmakta dostluk, kardeşlik duygularının pekiştiği toplumlar yaratılmaktadır. Belediyemizce de böyle bir olgunun içersinde yer almak üzere Bulgaristan'ın Sliven ili Kotel İlçesi YABLANOVO köyü ile Büyükkarıştıran Belediyesi arasında mevcut dostluk bağlarını pekiştirmek, yerel yönetim , demokrasi , kültür ,turizm, gelenek ve görenekler , yerel seronomilerin birbirine ve dünyaya tanıtımı ve ticareti konularında işbirliğimize yeni boyutlar kazandırmak ve daha gelişmiş köy ve beldeye sahip olmak amacıyla kardeş şehir ilişkisi kurulması uygun olacaktır.

Bulgaristan'ın Sliven İli Kotel İlçesi YABLANOVO Köyü ile Büyükkarıştıran Belediyesinin kardeş şehir ilişkisinin kurulması ve bu doğrultuda gerekli işlemlerin yapılması hususu oylamaya sunuldu. Yapılan açık oylamasında Bulgaristan'ın Sliven İli Kotel İlçesi YABLANOVO Köyü ile Büyükkarıştıran Belediyesi arasında Kardeş Şehir ilişkisinin kurulmasına ve bu bu doğrultuda gerekli işlemlerin yapılmasına Beytullah DARCAN , Fariz DEMİR , Müslüm OTU, Şerif ÇOLAK , Hasan ÇALIŞKAN , Ergun YILMAZ , Ömür İŞBİLİR ve Belediye Başkanı Lütü KARAMAN tarafından oybirliği ile kabul edildi.

3- Başkan Lütfü KARAMAN : Belediye Meclis toplantımızın üçüncü gündem maddesi 'Büyükkarıştıran Belediyesi ile Bulgaristan Haskovo İli Mineralni Bani Beldesi arasında Kardeşlik Antlaşması ' ile ilgili olup Belediye Başkanlığının 31.07.2014 Tarih ve 670 sayılı yazıları Meclisimize okundu ve gereği görüşüldü.

Bulgaristan Haskovo İli Mineralni Bani Belediyesi ile Büyükkarıştıran Belediyesi arasında mevcut dostluk bağlarını pekiştirmek, yerel yönetim , demokrasi , kültür , yerel seronomilerin birbirine ve dünyaya tanıtımı , ticareti ,turizm, gelenek ve görenekler konularında işbirliğimize yeni boyutlar kazandırmak ve daha gelişmiş bir beldeye sahip olmak amacıyla kardeş şehir ilişkisi kurulması uygun olacaktır.

Bulgaristan Haskovo İli Mineralni Bani Belediyesi ile Büyükkarıştıran Belediyesinin kardeş şehir ilişkisinin kurulmasına ve bu doğrultuda gerekli işlemlerin yapılmasına Beytullah DARCAN , Fariz DEMİR , Müslüm OTU, Şerif ÇOLAK , Hasan ÇALIŞKAN , Ergun YILMAZ , Ömür İŞBİLİR ve Belediye Başkanı Lütü KARAMAN tarafından oybirliği ile kabul edildi.

4- Başkan Lütfü KARAMAN Belediye Meclis toplantımızın dördüncü gündem maddesi '' Etnoğrafya Müzesi binasında bulunan koridorların müzeye tahsisi '' ile ilgili olup Belediye Başkanlığının 31.07.2014 Tarih ve 671 sayılı yazıları Meclisimize okundu ve gereği görüşüldü.

Bulgaristan-Türkiye IPA Sınır Ötesi İşbirliği Hibe Programı Kültür ve Dostluk Projesi kapsamında Beldemize bir müze kazandırılması için çalışmalar başlatılmış olup bu hususta 06.12.2011 Tarih ve 27 sayılı Meclis Kararı alınmıştır.

Mülkiyeti belediyemize ait olan Sosyal Tesisler Binasının zemin katında bulunan iki oda müze olarak kullanılmak üzere tahsis edilmiştir. Ancak yöreden toplanan eserlerin çokluğu nedeni ile aynı binanın koridorlarının da müzeye tahsis edilmesine Beytullah DARCAN , Fariz DEMİR , Müslüm OTU, Şerif ÇOLAK , Hasan ÇALIŞKAN , Ergun YILMAZ , Ömür İŞBİLİR ve Belediye Başkanı Lütü KARAMAN tarafından oybirliği ile kabul edildi.

5- Başkan Lütfü KARAMAN : Belediye Meclis toplantımızın beşinci gündem maddesi ''Küçük Sanayi Sitesi Dükkanlarının satışı için Vakıfbank ile protokol imzalanması '' ile ilgili olup Belediye Başkanlığının 31/07/2014 Tarih ve 672 sayılı yazıları Meclisimize okundu ve gereği görüşüldü.

Büyükkarıştıran Belediyesi tarafından yapımına başlanılmış bulunan Küçük Sanayi Sitesi projesi 4 blok ve 142 adet işyeri inşaatları ile ilgili olarak , ilgili bankaya verilmek üzere işyerlerinin bitirilmesi taahhüdü ve işyeri alacak müşterilerin kullanacağı kredinin garantörlüğünün Belediyemizce üstlenilmesine , buna göre Vakıfbank ile işlemlere ilişkin protokol ve gerekli evrakların imzalanması için Belediye Başkanı Lütfü KARAMAN' a yetki verilmesine ;

Proje kapsamında kullandırılan işyeri kredileri için belediyenin garantörlük vermesine , ilgili bankadan kullandırılan işyeri kredilerinin teminatı için Büyükkarıştıran Belediyesi mülkiyetinde olan gayrimenkulleri Banka lehine 1. Derece ve 1. Sırada ipotek verileceği , alıcıya mülkiyet devrinin ipotekli olarak yapılacağı , kredi kullanan kişilerin kullandıkları kredi tutarlarının banka tarafından kullandırılan kredilerin teminatı için rehin verilebileceği , işyeri satış bedellerinin 50 m2'lik dükkanlar için 59.000,00 TL ile 76.700,00 TL arasında olacağı , 100 m2'lik dükkanlar için 118.000,00 TL ile 153.400,00 TL arasında olacağı , her bir alıcıya kullandırılacak azami tutarın 50 m2'lik dükkanlar için 57.525,00 TL - 100 m2'lik dükkanlar için 115.050,00 TL olmasına bu doğrultuda gerekli işlemlerin yapılmasına Beytullah DARCAN ,Fariz DEMİR , Müslüm OTU , Şerif ÇOLAK , Hasan ÇALIŞKAN , Ergun YILMAZ , Ömür İŞBİLİR ve Belediye Başkanı Lütü KARAMAN tarafından oybirliği ile kabul edildi.

6- Başkan Lütfü KARAMAN : "Değerli Meclis Üyeleri Ağustos -2014 dönemi olağan toplantımızın altıncı gündem maddesi kapanış ile ilgilidir. Görüşülecek başka gündem maddesi olmadığından toplantımızı kapatıyorum. Alınan kararların kasabamıza hayırlı olmasını diler ,hepinize teşekkür ederim." Dedi.

Belediye ve Meclis Başkanı
Lütfü KARAMAN

Meclis Katibi
Müslüm OTU

Meclis Katibi
Şerif ÇOLAK


ekli cetvellerde (D-4) Grubu Belediyeleri arasında yer almıştır. Bu Grupta Belediyemize 48 adet Memur Kadroları ve 24 adet Sürekli İşçi Kadrosu verilmiştir. Buna göre Belediye Meclisimizce Norm Kadroları oluşturulmAncak; Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-2?deki  (D) Grubu: İlçe ve Belde Belediyeleri Norm Kadro Standartları Cetveli değiştirilmiştir. Buna göre belediyemizin de içinde bulunduğu D-4 grubu için 53 memur kadrosu ve 27 Sürekli İşçi kadrosu öngörülmüştür.