Merhaba, bugün 19 Mayıs 2022 Perşembe

BÜYÜKKARIŞTIRAN   BELEDİYE  MECLİSİNİN
08 EKİM  2014  TARİHLİ EKİM  DÖNEMİ OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
1. BİRLEŞİM  1. OTURUMUNA AİT  TUTANAK ÖZETİ

 

TOPLANTI

 

 

GÜN VE SAATİ

:

08 EKİM 2014 Çarşamba Saat-10.30'da

TOPLANTI YERİ

:

Belediye Meclisi Salonu

MECLİS BAŞKANI

:

LÜTFÜ KARAMAN (MECLİS BAŞKANI)

DİVAN KATİPLERİ

:

MÜSLÜM OTU,ŞERİF ÇOLAK

MEVCUT ÜYELER

:

LÜTFÜ KARAMAN , FARİZ DEMİR , BEYTULLAH  DARCAN ,ŞERİF ÇOLAK , HASAN ÇALIŞKAN , ERGUN YILMAZ , SALİH ÇAM , HABİB ÇALIŞKAN, ÖMÜR İŞBİLİR

İZİNLİ ÜYELER

:

MÜSLÜM OTU

MEVCUT ÜYE SAYISI

:

Belediye Başkanı Dahil 9 kişi
1- Yoklama ve Açılış : Belediye Meclisimizin 08 Ekim   2014 Çarşamba   günü saat 10:30'da yapmış olduğu olağan toplantısında yapılan yoklama neticesinde ; Belediye Başkanı Lütfü KARAMAN'ın başkanlığında Meclis üyelerinden Müslüm OTU'nun  bulunmadığı  , Beytullah DARCAN ,Fariz DEMİR ,Şerif ÇOLAK ,Hasan ÇALIŞKAN,Ergun YILMAZ ,Salih ÇAM,Habib ÇALIŞKAN ve Ömür İŞBİLİR'in  iştirak ettiği tespit edildi.

Başkan Lütfü KARAMAN: Sayın meclis üyeleri toplantımızda gerekli çoğunluk bulunduğu yapılan yoklamada tespit edilmiş olduğundan Belediye Meclisimizin  5393 sayılı Belediye Kanununa göre  2014 yılı Ekim   ayı olağan Meclis Toplantısını   açıyorum. Toplantımıza gündem gereğince devam edeceğiz. Dedi.    

Başkan Lütfü KARAMAN : Sayın meclis üyeleri toplantımızda gündemimize geçmeden önce Büyükkarıştıran Belediyesi Başkanlık Makamı  Yazı İşleri Müdürlüğü'nün  08/10/2014 tarih ve  860  sayılı "Kamu zararının kaldırılması" ile ilgili teklifi 5393 sayılı Belediye Kanununun 21. maddesi gereğince meclis gündemimize alınması teklifini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Kabul etmeyenler? diye soruldu.                         


Yapılan oylamada teklifin 5393 sayılı Belediye Kanunun 21. maddesi gereğince meclis gündemimize alınmasına oybirliği ile karar verildi.

ekli cetvellerde (D-4) Grubu Belediyeleri arasında yer almıştır. Bu Grupta Belediyemize 48 adet Memur Kadroları ve 24 adet Sürekli İşçi Kadrosu verilmiştir. Buna göre Belediye Meclisimizce Norm Kadroları oluşturulmuştur.Ancak; Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-2'deki  (D) Grubu: İlçe ve Belde Belediyeleri Norm Kadro Standartları Cetveli değiştirilmiştir. Buna göre belediyemizin de içinde bulunduğu D-4 grubu için 53 memur kadrosu ve 27 Sürekli İşçi kadrosu öngörülmüştür.  Belediye Meclis toplantımızın dördüncü  gündem maddesi Norm Kadro Değişiklikleri ile ilgili olup Başkanlık Makamının 76745320-37335992-300- 367 sayılı 30/04/2014 tarihli yazısı meclisimize okundu ve gereği görüşüldü.  

2- Başkan Lütfü KARAMAN :  Belediye Meclis toplantımızın ikinci   gündem maddesi '2014 yılı vergi ve harç tarifesi' ile ilgili olup Mali Hizmetler Müdürlüğü'nün  76745320-37335992-300- 851 sayılı 02/10/2014 tarihli yazısı meclisimize okundu ve gereği görüşüldü.

Lüleburgaz Kaymakamlığı?nın 17/07/2014 Tarih ve 13566814-000-2298-527 sayılı yazısı ile 2014 yılı vergi ve harç tarifesinin tekrar belirlenmesi gerekmektedir. 2014 yılı vergi ve harç tarifesinin aşağıda belirtildiği şekilde uygulanmasına ;

 

2014 YILI VERGİ VE HARÇ TARİFESİ

                       

İLAN VE REKLAM VERGİSİ

1-Serbest meslek erbabınca asılan yazı levha resim m2: 50 TL 

2-Motorlu taşıtların içine dışına konulan reklam m2: 8 TL       

3-Cadde ve sokaklara asılan geçici afişlerden haftalık m2: 5 TL      

4-Işıklı ve projeksiyonlu tabelalardan m2: 30 TL     

5-Broşür,takvim ve katalog ve benzerlerin her biri için: 0,03 TL     

6-Yapıştırılan afiş ve benzerlerinden m2: 0,05 TL        

 

EĞLENCE VERGİSİ

1-Bilardo ve Masa Futbolu 25m2: 5,00TL

2-Salonları gibi Eğlence 26-50M2: 6,00TL

3-Eğlence Yerlerinde 51-100M2: 6,00TL

Çalışılan Her Gün İçin 101-200M2: 7,00TL

200M2 YUKARI: 8,00TL

 

İŞGAL HARCI

52.nci maddenin 1 ve 2 bendine göre işgallerden günlük m2: 0,50 TL      

Satışı yapılan küçükbaş hayvanlardan hayvan başı: 0,6 TL   

Satışı yapılan büyükbaş hayvanlardan hayvan başı: 1 TL      

52.nci maddenin 3.bendinde yazılı işgallerden

Her taşıttan beher saat için: 0,30TL                      

Parkmetre çalıştırılan yerlerde her saat için: 0,50

 

İŞYERİ AÇMA RUHSAT HARCI

1-25m2: 0,15 TL   

2-26m2-100m2: 0,20 TL  

3-101m2-250m2: 0,24 TL  

4-251m2-500m2: 0,28 TL 

5-501m2 ve yukarısı: 0,33 TL  

                                                                                             

TATİL GÜNLERİ ÇALIŞMA RUHSAT HARCI

1-25m2: 20 TL   

2-26m2-100m2: 80 TL  

3-101m2-250m2: 160 TL  

4-251m2-500m2: 250 TL 

5-501m2 ve yukarısı: 350 TL  

Yapılan oylamada Beytullah DARCAN, Fariz DEMİR ,  Şerif ÇOLAK , Hasan ÇALIŞKAN , Ergun YILMAZ , Salih ÇAM , Habib ÇALIŞKAN , Ömür İŞBİLİR ve Belediye Başkanı Lütfü KARAMAN tarafından oybirliği  ile kabul edildi.

 

3- Başkan Lütfü KARAMAN  : Belediye Meclis toplantımızın üçüncü   gündem maddesi "Yurtdışı gezisi" ile ilgili olup Başkanlık Makamının 76745320-37335992-300- 850 sayılı 01/10/2014 tarihli yazısı meclisimize okundu ve gereği görüşüldü. 

Avustralya'nın Sydney şehrinden M&T Firmasının davetlisi olarak 13-23 Kasım 2014 tarihleri arasında ,Yeni Zelanda (Auckland),Avustralya (Sydney) ve Singapore'de gerçekleştirilecek olan "Kıtalararası Karşılaştırmalı Belediyecilik ve Şehircilik" konulu toplantı ve araştırma gezisine , 11 Kasım 2014 Tarihinde İstanbul?dan hareketle ve 24 Kasım 2014 tarihinde İstanbul'da olmak üzere ,İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü'nün 20/06/2005 gün ve 62 sayılı Genelgesi çerçevesinde ,6245 Sayılı Harcırah Kanunun hükümlerine göre harcırah (yol+yevmiye) giderlerinin Belediyemiz bütçesinden karşılanmak üzere ,Belediye Başkanımız  Lütfü KARAMAN'ın katılmasına  ve 11-24 Kasım 2014 tarihleri arasında görevli sayılmasına ,İçişleri ve Dışişleri Bakanlıklarına iletilmek üzere Valilik Makamı'na bilgi verilmesine ; Beytullah DARCAN, Fariz DEMİR ,  Şerif ÇOLAK , Hasan ÇALIŞKAN , Ergun YILMAZ , Salih ÇAM , Habib ÇALIŞKAN , Ömür İŞBİLİR ve Belediye Başkanı Lütfü KARAMAN tarafından oybirliği  ile kabul edildi.

 

 

4- Başkan Lütfü KARAMAN Belediye Meclis toplantımızın dördüncü  gündem maddesi  5393 sayılı Belediye Kanunun 21. maddesi gereğince meclis gündemimize eklenen  "Kamu Zararının Kaldırılması"  ile ilgili olup Başkanlık Makamının 76745320-37335992-300- 860 sayılı 08/10/2014  tarihli yazısı meclisimize okundu ve gereği görüşüldü. 

09/09/2009 -19/09/2014 dönemini kapsayan denetim İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Kontrolörü Ahmet ÖZKAL tarafından  19/09/2014 tarihinde başlayıp 26/09/2014 tarihinde sona ermiştir. Denetimde seminer giderleri  ve personele yapılan ödemelerde kamu zararı çıkartılmıştır.Çıkarılan kamu zararları seminerlerin bilgi eksikliklerinin giderilmesi amacı ile düzenlendiği, ihtiyaçtan olduğu için kamu zararı olmadığına,personele yapılan fazla ödemelerin ise  bu görevi  fiilen yürüttükleri ve  görevin sorumluluklarını üstlendikleri için kamu zararı oluşmadığına  seminer giderleri ile ilgili  kamu zararı ve personele çıkartılan kamu zararının "Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik"in 7.maddesinin 2. fıkrası hükmü gereğince kaldırılmasına ; Beytullah DARCAN, Fariz DEMİR ,  Şerif ÇOLAK , Hasan ÇALIŞKAN , Ergun YILMAZ , Salih ÇAM , Habib ÇALIŞKAN , Ömür İŞBİLİR ve Belediye Başkanı Lütfü KARAMAN tarafından oybirliği  ile kabul edildi.

 

 5- Başkan Lütfü KARAMAN : "Değerli Meclis Üyeleri Ekim-2014  dönemi olağan toplantımızın beşinci gündem maddesi kapanış ile ilgilidir. Görüşülecek  başka gündem maddesi olmadığından toplantımızı kapatıyorum. Alınan kararların kasabamıza hayırlı olmasını diler ,hepinize teşekkür ederim." Dedi.


Belediye ve Meclis Başkanı
Lütfü KARAMAN

Meclis Katibi
Müslüm OTU

Meclis Katibi
Şerif ÇOLAK