Merhaba, bugün 16 Ocak 2021 Cumartesi

BÜYÜKKARIŞTIRAN   BELEDİYE  MECLİSİNİN
05  OCAK  2015  TARİHLİ OCAK   DÖNEMİ OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
1. BİRLEŞİM  1. OTURUMUNA AİT  TUTANAK ÖZETİ

 

TOPLANTI

 

 

GÜN VE SAATİ

:

05 Ocak 2015 Salı Saat-10:30

TOPLANTI YERİ

:

Belediye Meclisi Salonu

MECLİS BAŞKANI

:

LÜTFÜ KARAMAN (MECLİS BAŞKANI)

DİVAN KATİPLERİ

:

ŞERİF ÇOLAK, MÜSLÜM OTU

MEVCUT ÜYELER

:

LÜTFÜ KARAMAN, BEYTULLAH DARCAN, FARİZ DEMİR, MÜSLÜM OTU, ŞERİF ÇOLAK HASAN ÇALIŞKAN, ERGUN YILMAZ, SALİH ÇAM, HABİB ÇALIŞKAN, ÖMÜR İŞBİLİR

İZİNLİ ÜYELER

:

-

MEVCUT ÜYE SAYISI

:

Belediye Başkanı Dahil 10 Kişi

 1- Yoklama ve Açılış: Belediye Meclisimizin 05 Ocak 2015 Salı günü saat 10:30?da yapmış olduğu olağan toplantısında yapılan yoklama neticesinde; Belediye Başkanı Lütfü KARAMAN'ın başkanlığında Meclis üyelerinden Beytullah DARCAN, Fariz DEMİR, Müslüm OTU, Şerif ÇOLAK,Hasan ÇALIŞKAN, Ergun YILMAZ, Salih ÇAM, Habib ÇALIŞKAN, Ömür İŞBİLİR?in iştirak ettiği tespit edildi.

Başkan Lütfü KARAMAN:?Sayın meclis üyeleri toplantımızda gerekli çoğunluk bulunduğundan 5393 sayılı Belediye Kanununa göre Belediye Meclisimizin 2015 Ocak ayı olağan toplantısını açıyorum. Toplantımıza gündem gereğince devam edeceğiz.?dedi.

Başkan Lütfü KARAMAN: Sayın meclis üyeleri toplantımızda gündemimize geçmeden önce Başkanlık Makamı Yazı İşleri Müdürlüğü 05/01/2015 tarih ve 76745320-37335992-300-28 sayılı ?Belediye Başkanına yetki verilmesi? ile ilgili teklifi 5393 sayılı Belediye Kanununun 21. maddesi gereğince meclis gündemimize alınması teklifini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Kabul etmeyenler? diye soruldu.

Yapılan oylamasında teklifin 5393 sayılı Belediye Kanunun 21. maddesi gereğince meclis gündemimize alınmasına oybirliği ile karar verildi.

Başkan Lütfü KARAMAN: Sayın meclis üyeleri toplantımızda gündemimize geçmeden önce Başkanlık Makamı Yazı İşleri Müdürlüğü 05/01/2015 tarih ve 76745320-37335992-300-29 sayılı ?Küçük Sanayi Sitesi Dükkanlarının hk.? ile ilgili teklifi 5393 sayılı Belediye Kanununun 21. maddesi gereğince meclis gündemimize alınması teklifini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Kabul etmeyenler? diye soruldu.

Yapılan oylamasında teklifin 5393 sayılı Belediye Kanunun 21. maddesi gereğince meclis gündemimize alınmasına oybirliği ile karar verildi.

Başkan Lütfü KARAMAN: Sayın meclis üyeleri toplantımızda gündemimize geçmeden önce Başkanlık Makamının 05/01/2015 tarih ve 76745320-37335992-300-30 sayılı ?Islah OSB AAT yeri hk.? ile ilgili teklifi 5393 sayılı Belediye Kanununun 21. maddesi gereğince meclis gündemimize alınması teklifini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Kabul etmeyenler? diye soruldu.

Yapılan oylamasında teklifin 5393 sayılı Belediye Kanunun 21. maddesi gereğince meclis gündemimize alınmasına oybirliği ile karar verildi.

2- Başkan Lütfü KARAMAN : Belediye Meclisimizin ikinci gündem maddesi Zabıta ve İtfaiye personelinin fazla çalışma ücretinin tespiti ile ilgili olup, Başkanlık Makamı Yazı İşleri Müdürlüğünün 31/12/2014 tarih ve 37335992-300-1101 sayılı teklifi meclisimize okundu ve gereği görüşüldü.

26 Aralık 2014 tarihli 29217 mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 6583 sayılı 2015 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun (K) cetvelinde fazla çalışma ücretlerine ilişkin düzenlemelere yer verilmiştir. 6583 sayılı Kanunun (K) Cetvelinin III. Fazla Çalışma Ücreti Bölümü B/4 maddesinde ?Belediyeler ile bunlara bağlı müstakil bütçeli kamu tüzel kişiliği haiz kuruluşlarda görevlerinin niteliği gereği 657 sayılı kanunda belirtilen çalışma süresi ve saatlerine bağlı olmaksızın zabıta ve itfaiye hizmetlerinde fiilen çalışan personel ile kadrolu olarak fiilen çalışan koruma ve güvenlik personeline belediye meclis kararı ile tespit edilen miktar, fazla çalışma ücreti olarak maktuen ödenir. Ancak bunlara ödenecek aylık fazla mesai ücreti en son yapılan nüfus sayımına göre belediye nüfusu; 10.000?e kadar olanlar için 217,00 TL geçemez? denildiğinden; Belediyemiz zabıta ve itfaiye hizmetlerinde fiilen görev yapan personele de 2015 Mali Yılı için fazla mesai ücretinin tespit edilmesi gerekmektedir. Belediyemiz Zabıta ve İtfaiye Hizmetlerinde fiilen görev yapan personele de 2015 mali yılında 217,00 TL fazla mesai ücreti verilmesi teklif edildi.

Yapılan açık oylamasında belediyemiz zabıta ve itfaiye hizmetlerinde fiilen görev yapan zabıta memuru ve itfaiye personeline 01 Ocak 2015 tarihinden itibaren aylık maktuen 217,00 TL fazla mesai ücreti ödenmesine; Beytullah DARCAN, Fariz DEMİR, Müslüm OTU, Şerif ÇOLAK, Hasan ÇALIŞKAN, Ergun YILMAZ, Salih ÇAM, Habib ÇALIŞKAN, Ömür İŞBİLİR ve Meclis Başkanı Lütfü KARAMAN tarafından oybirliği ile kabul edildi.

3- Başkan Lütfü KARAMAN: Belediye Meclisimizin üçüncü gündem maddesi Meclis Toplantı Günleri ve Tatil Ayının Tespiti ile ilgili olup, Başkanlık Makamı Yazı İşleri Müdürlüğünün 31/12/2014 tarih ve 76745320-37335992-300-1102 sayılı teklifi meclisimize okundu ve gereği görüşüldü.

13/07/2005 tarih ve 25874 sayılı Resmi Gazete?de yayınlanarak yürürlüğe giren 5393 sayılı Belediye Kanununun 20. Maddesi ?Belediye Meclisi, her ayın ilk haftası, önceden kararlaştırdığı günde toplanır. Meclis resmi tatile rastlayan günlerde çalışmasına ara verebilir.Belediye meclisi her yıl bir ay tatil kararı alabilir.Bütçe görüşmesine rastlayan toplantı süresi en çok 20 gün,diğer toplantıların süresi en çok 5 gündür.? hükmü gereğince Belediye Meclisimizin tatil ayının Temmuz ayı olması ve mutat toplantılarının Belediye Meclis Salonunda her ayın ilk Salı günü yapılması teklif edildi.

Yapılan açık oylamasında Belediye Meclisimizin tatil ayının TEMMUZ ayı olarak belirlenmesine, mutat toplantıların Belediye Meclis Salonunda her ayın ilk SALI günü toplanılmasına; Beytullah DARCAN, Fariz DEMİR, Müslüm OTU, Şerif ÇOLAK, Hasan ÇALIŞKAN Ergun YILMAZ, Salif ÇAM, Habib ÇALIŞKAN ve Ömür İŞBİLİR ve Belediye Başkanı Lütfü KARAMAN tarafından oybirliği ile karar verildi.

4- Başkan Lütfü KARAMAN: Belediye Meclis toplantımızın dördüncü gündem maddesi 5393 sayılı Belediye Kanunun 21. maddesi gereğince meclis gündemimize eklenen 'Belediye Başkanına yetki verilmesi' ile ilgili olup Başkanlık Makamının 76745320-37335992-300-28 sayılı 05/01/2015 tarihli yazısı meclisimize okundu ve gereği görüşüldü.

Belediyemize ait taşınmaz malları dilediği bedel ve şartlarda, dilediği derecede bankalara ipotek karşılığında borç para almaya, teminat mektubu almaya , ipotek vermeye Belediye Başkanı Lütfü KARAMAN?a yetki verilmesi için yapılan açık oylamada Ergun YILMAZ, Salih ÇAM, Habib ÇALIŞKAN ve Ömür İŞBİLİR'in red oyuna karşı ; Beytullah DARCAN,Fariz DEMİR, Müslüm OTU, Şerif ÇOLAK, Hasan ÇALIŞKAN ve Meclis Başkanı Lütfü KARAMAN tarafından oyçokluğu ile kabul edildi.

5- Başkan Lütfü KARAMAN: Belediye Meclis toplantımızın beşinci gündem maddesi 5393 sayılı Belediye Kanununun 21. maddesi ile meclis gündemine eklenen 76745320-37335992-300- 29 sayılı 05/01/2015 tarihli ?'Küçük Sanayi Sitesi Dükkanlarının Satışı' ile ilgili yazısı meclisimize okundu ve gereği görüşüldü.

Belediyemiz sınırları içerisinde Teyyare Meydanı mevkiinde Yeni Mahalle D-100 karayolu üzeri No:33?te bulunan mülkiyeti belediyemize ait 151 ada 6 parsel nolu taşınmaz üzerinde yapılan B Blok?tan kalan 100m2?lik 9 , 15 , 16 , 17 , 2 , 41 nolu sanayi tipi dükkanlar ile 200 m2?lik 1 nolu sanayi tipi dükkan; A Blok?tan kalan 100m2?lik 22 , 23 , 31 nolu sanayi tipi dükkanlar ile 200 m2?lik 1 nolu sanayi tipi dükkan ve D Blok?tan kalan 100 m2?lik 5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,26,25,24,23,22,21 nolu sanayi tipi dükkanların 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18.Maddesinin (e) fıkrası uyarınca ve 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45,46,47,48 ve 49.maddelerine göre satışının yapılabilmesi ve Belediye Başkanı ile Belediye Encümenine satış yetkisi verilmesi için yapılan açık oylamada; Ergun YILMAZ, Salih ÇAM, Habib ÇALIŞKAN ve Ömür İŞBİLİR'in red oyuna karşı ; Fariz DEMİR, Beytullah DARCAN, Müslüm OTU, Şerif ÇOLAK, Hasan ÇALIŞKAN ve Meclis Başkanı Lütfü KARAMAN tarafından oyçokluğu ile kabul edildi.

6- Başkan Lütfü KARAMAN: Belediye Meclis toplantımızın altıncı gündem maddesi 5393 sayılı Belediye Kanununun 21. maddesi ile meclis gündemine eklenen 76745320-37335992-300- 30 sayılı 05/01/2015 tarihli ?Islah OSB AAT yeri hk? ile ilgili yazısı meclisimize okundu.

Bilim Sanayi Tekn oloji İl Müdürlüğünün ilgi (a) yazısında ; Kırklareli ili, Lüleburgaz ilçesi, Büyükkarıştıran Beldesi sınırları içerisinde 1477 parsel nolu mera vasıflı taşınmazın ekte krokisi sunulan 17 ha?lık alanının Büyükkarıştıran Islah OSB Ortak Atıksu Arıtma Tesisi (AAT) yeri olarak belirlendiği ve 13/06/2013 tarih ve 2013/06 sayılı Ergene Havzası Koruma Eylem Planı konulu, Başbakanlık Genelgesi doğrultusunda Atıksu Arıtma Tesisi (AAT) yeri olarak belirlenmesine dair Valilik Makamınca 18/11/2014 tarih ve 268 sayılı Kamu Yararı Kararı alınmıştır.

1477 parsel nolu mera vasıflı taşınmazın 17 ha?lık alanının ortak Atıksu Arıtma Tesisi (AAT) yeri olarak belirlenmesi ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planının 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince imar planı onay işleminin ; konunun detaylandırılarak ve tekrar değerlendirmek üzere 08.01.2015 tarih ve saat 17:00?de Belediye Meclis üyeleri Belediye Başkanı Lütfü KARAMAN tarafından 2. oturumu yapmak üzere davet edildi.

7- Başkan Lütfü KARAMAN :?Ocak Ayı olağan toplantımızın 1. Birleşimin 1. Oturumunu kapatıyorum.1.Birleşimin 2. Oturumunu 08.01.2015 tarih ve saat 17:00?de yapılmak üzere toplantımıza ara veriyorum.? dedi.


Belediye ve Meclis Başkanı
Lütfü KARAMAN

Meclis Katibi
Müslüm OTU

Meclis Katibi
Şerif ÇOLAK